Dokumenty ECDL

 Prihlka

Realizujúce projekty:

Dokumenty ECDL

________

Vážený návštevník
V súvislosti so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych
predpisov a Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) vás chceme informovať o
spracúvaní a ochrane osobných údajov na našom portáli.
Prosíme, preštudujte si nasledujúce dokumenty súvisiace s ochranou osobných údajov:
Ochrana osobných údajov
Interné predpisy