KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV

 

Kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov ako súčasť celoživotného vzdelávania je sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí. Jeho cieľom je získavať, obnovovať, zdokonaľovať, rozširovať a dopĺňať profesijné kompetencie potrebné na výkon pedagogickej praxe a odbornej činnosti. Upravuje ho zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorý nadobudol účinnosť 1. novembra 2009. Aktuálne informácie o tejto oblasti nájdete na stránke MŠVVaŠ SR.
V súlade s Vyhláškou č. 445/2009 Z. z. MŠ SR o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov je možné sa prihlásiť na kontinuálne vzdelávanie:

    a) účasťou na vzdelávaní, programu kontinuálneho vzdelávania v rozsahu 60 hodín (110 hodín) ukončujú vzdelávací program podľa § 35 ods. 3 Zákona č. 317/2009 Z. z.

    b) overenie profesijných kompetencií pred komisiou bez účasti na vzdelávaní. Pre pedagogických zamestnancov, ktorí ukončujú vzdelávací program podľa § 35 ods. 6 Zákona č. 317/2009 Z. z. (záverečnou prezentáciou pred komisiou).


BENEFITY PRE VÁS

     úvodný seminár (oboznámenie sa s obsahom a formou kontinuálneho vzdelávania, predstavenie e-learningového systému), ako aj záverečné skúšky (overenie profesijných kompetencií) priamo u Vás vo Vašej škole

  žiadne ďalšie cestovné či administratívne náklady pre účastníkov kontinuálneho vzdelávania

         najlepšie ceny na trhu

       prístup do e-learningového systému MY e-ducation – portál celoživotného vzdelávania s interaktívnym študijným obsahom (literatúra, video návody, on-line konzultácie) vybraného programu kontinuálneho vzdelávania, ale aj aktualizovaný zoznam rôznych dokumentov využiteľných v pedagogickej praxi, praktických ukážok výstupov potrebných pre overenie profesijných kompetencií. Prístup do e-learningového systému ostáva pedagogickým zamestnancom minimálne po dobu platnosti kreditov (7 rokov).

       individuálne on-line konzultácie s tútorom študijného programu (odborným garantom študijného programu)

      možnosť získať 15, 25, 30, 45, 60 kreditov pre pedagogických zamestnancov

       možnosť individuálneho stanovenia termínu overenia profesijných kompetencií pred komisiou podľa požiadaviek účastníkov, mimo vyučovacích hodín, príp. cez víkend

  Pri väčších skupinách pedagogických zamestnancov alebo záujmu o väčší počet študijných programov INDIVIDUÁLNE CENY S VÝRAZNOU ZĽAVOU

Kontakty:

Ing. Zuzana Pavčiaková - kancelária kontinuálneho vzdelávania

UNI KREDIT, n.o. Banská Bystrica
tel.: +421 484 143 193, mobil: +421 904 144 101
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
e-learning: www.e-ducation.sk
www.facebook.com/unikreditbb