KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE PRE MATERSKÉ ŠKOLY

PONUKA ÚČASTI NA VZDELÁVANÍ V RÁMCI KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA (prezenčné vzdelávanie)

  PRE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV MŠ

 

·         ponúkame kvalitné služby za najlepšiu cenu,

·         realizácia priamo u Vás v škole = šetríme Váš čas a peniaze za cestovné výdavky pre učiteľov,

·         kladné referencie na školách na celom území SR,

·         neobmedzený prístup k študijným a metodickým materiálom aj po ukončení kontinuálneho vzdelávania, 

·         najlepší e-learning na slovenskom trhu: MY e-ducation je nominovaný na celosvetové ocenenie
(Slovenský vzdelávací systém MY e-ducation je nominovaný na celosvetové ocenenie World Summit Award 2013 medzi najinovatívnejšie vzdelávacie systémy na svete.)

ZOZNAM AKREDITOVANÝCH PROGRAMOV KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA

 tabulka2

_______________

Programy 8, 10-12 je možné realizovať len prezenčným vzdelávaním a následnou skúškou pred lektorom a účastníkmi

Voľné miesta :

Názov vzdelávacieho programu  Miesto Termín
Plánovanie výchovno-vzdelávacích činností v materských školách Banská Bystrica apríl

POPIS PROGRAMOV KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA nájdete v informačnom letáku v sekcii NA STIAHNUTIE na konci stránky

VÝBER Z NAŠICH REFERENCIÍ:

ZŠ Cífer, ZŠ s MŠ Dolná Krupá,  ZŠ s MŠ Spišská Teplica, SOŠ Nové mesto nad Váhom, SPŠ J.Murgaša Banská Bystrica, ZŠ Pušovce, CZŠ s MŠ bl.P.P.Gojdiča Drienica, OA P.Bystrica, SOŠ obchodu a služieb Martin, Gym. V.B.Nedožerského Prievidza, ZŠ s MŠ Bojnice, Cirkevná základná škola sv. J. Bosca Lučenec, Gym. P.O.H. D.Kubín, Piaristické gymnázium Františka Hanáka v Prievidzi, ŠZŠ Jelšava, šZŠ Revúca, ZŠ Jánošovka Č.Balog, CSŠ Adreja Radlinského D.Kubín, Spojená škola R.Sobota a iné...

CENA KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA

           

Cena za overenie profesijných kompetencií formou účasti na vzdelávaní - prezenčného kontinuálneho vzdelávania priamo u Vás v materskej škole:

 Počet študijných programov  Počet kreditov  Cena
 1 15 120 €

V cene prezenčného vzdelávania bude:

1.   E-learningový portál (Sprístupnené vzdelávacie programy, pomôcky a multimediálne materiály) – v cene vzdelávacieho programu. Prístup ku pravidelne aktualizovaným študijným materiálom ostáva aj po ukončení kontinuálneho vzdelávania.
2.   Profesionálne, kvalifikované lektorky s dlhoročnou praxou
3.   Materiálno technické vybavenie: Komplexné zabezpečenie edukačných pomôcok pre praktické ukážky (napr. vzdelávací program „MONTESSORI“ - pracovné koberce, sklenené poháre, sklenené džbány – malé, sklenené džbány – veľké, šošovica/ fazuľa, krupica, tácka, geometrické telesá, farebný perlový materiál, farebné perlové reťaze, platne ročných období, vretienka, ružová veža, úvodný podnos do desiatkovej sústavy).

Prezenčné vzdelávanie sa realizuje počas 2 víkendov pi-ne za prítomnosti lektorky pri minimálnom počte pedagogických zamestnancov 15-20 (maximálny počet účastníkov 25) priamo v priestoroch Vašej školy.

Môže prebiehať napr. v časoch pia – od 15:00–18:00 so, ne -  od 8:00–16:00 hod. (obedná prestávka 12:00-13:00 hod.)

Obsah vyučovacích blokov prispôsobíme individuálnym potrebám študijnej skupiny  a podmienkam konkrétnej materskej školy.

Spôsob úhrady:
Úhrada prebieha až po ukončení vzdelávania, keď Vám e-mailom príde elektronická faktúra

NA STIAHNUTIE

Informačný leták - MŠ
Návod - registrácia e-learning
Prihláška na KV
Ukážka osvedčenia pre MŠ