UNI KREDIT spolupracuje s poprednými odborníkmi z praxe a univerzít, ktorí garantujú kvalitu vzdelávania a tréningu po obsahovej a formálnej stránke, a to ako autori a lektori v rámci jednotlivých vzdelávacích projektov. Sú to manažéri veľkých firiem, podnikatelia, daňoví poradcovia, audítori, komerční právnici, odborníci na marketing, účtovníctvo, financie, informačné technológie, riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, certifikovaní na vzdelávanie dospelých.

UNI KREDIT, spoločnosť akreditovaná akreditačnou komisiou MŠ SR a Slovenskou informačnou spoločnosťou ako akreditované testovacie centrum ECDL, má vlastných skúšobných komisárov ECDL.